Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

‘Biertje?’

Biertje

‘Biertje?’ Met één woord komt de boodschap direct binnen bij de lezer. In Nederland zal niemand wakker liggen van de directheid van deze welbekende slogan van Heineken. Hoe is dit andere landen, zoals in Duitsland en Spanje? House beargumenteert dat taalgebruik verschilt per cultuur. Wat in de ene cultuur acceptabel is, kan in een andere cultuur als onbeschoft worden ervaren. House koppelt haar theorie aan de op cultuurverschillen gebaseerde dimensies van Hofstede. Zo ziet Hofstede Duitsland als individualistisch en Spanje als collectivistisch. De vraag die hierbij gesteld kan worden is: kun je deze cultuurverschillen herkennen op websites en zo ja hoe? Daarom is er gekozen voor de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre verschilt het taalgebruik op de Duitse en Spaanse website met betrekking tot House’s dimensies  direct vs. indirect en zelfgerichtheid vs. gericht op anderen? Zijn de verschillen tussen de Spaanse mañana mañana cultuur en de Duitse pünktlichkeit even groot in het taalgebruik? De verschillen zijn inderdaad groot, maar ze komen niet altijd overeen met de verwachtingen van House. Een goed voorbeeld waarin het taalgebruik overeenkomt met de theorie van House zijn de aanspreekvormen. De Duitsers worden in de tekst met U (Sie en Ihnen) aangesproken en Spanjaarden worden informeel aangesproken met jij (). Het belangrijkste verschil met het model van House is dat het Duitse welkomstwoord geschreven is op een indirecte in plaats van directe manier.

Reageer: