Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Contrastieve analyse Ibis hotel en NH hotels

Wanneer jij een hotel in Nederland boekt, wil je als klant dan graag dat een hotelketen inspeelt op jouw cultuur? Wil je graag direct aangesproken worden of heb je liever een mooie, uitgebreide beschrijving? En willen Spanjaarden hetzelfde?

 

Hotelketens zijn een goed voorbeeld van bedrijven waar veel verschillende nationaliteiten op af komen. Dit betekent dat er ook een geschikte manier gevonden moet worden om alle verschillende nationaliteiten aan te spreken en ze over te halen om bij hun hotel te komen. Wij vragen ons af of er een verschil bestaat tussen de manier van benaderen van Spanjaarden en Nederlanders door twee verschillende hotelketens, Ibis hotel en NH hotels. Worden de Spaanse bezoekers bijvoorbeeld op een andere manier aangesproken worden dan Nederlanders, omdat men vaak denkt dat de Spaanse cultuur meer een familiecultuur is. En als dat zo is, worden Nederlanders dan op een andere manier benaderd omdat uit onderzoek is gebleken dat Nederland een meer individualistisch karakter heeft dan Spanje? En hoe zit het bijvoorbeeld met de aanspreekvormen; als je in Nederland laat merken dat je respect voor iemand hebt als je diegene met ‘u ‘ aanspreekt, zie je dat terug in het taalgebruik op de website van het NH hotel en het Ibis hotel?

Al deze vragen hebben wij geprobeerd te onderzoeken door middel van de dimensies van House en Hofstede. We hebben gekeken naar de dimensies Individualistisch/Collectivistisch, Direct/Indirect, Oriëntatie op inhoud/Oriëntatie op persoon, Expliciet/Impliciet. Aan de hand van een contrastief vergelijkend onderzoek hebben wij onze eindnota geschreven om de volgende onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden:

Wat zijn -gezien de dimensies van cross-culturele verschillen van House en Hofstede- de culturele aanpassingen in de Spaanse en Nederlandse teksten op de websites van de hotelketens Ibis hotel en NH hotels?

 Beeldillustratie Inger&Annemarie
Inger van den Berg (3713423) & Annemarie Hoving (F130763)
Interculturele Communicatie, werkgroep 4.
Docent: Koen Sebregts
Datum: 22 januari 2014

Reageer: