Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Cultuurvergelijkend onderzoek is geen spelletje: Een contrastieve analyse van Nederlandse, Duitse en Engelse productbeschrijvingen van internationale (gezelschaps)spellen.

Binnen het interculturele vakgebied is de laatste jaren veel cultuurvergelijkend onderzoek gedaan naar productenbeschrijvingen uit verschillende landen, echter zijn de productbeschrijvingen van internationale gezelschapsspellen nog niet onderzocht. In dit onderzoek wordt geanalyseerd in hoeverre er verschillen te vinden zijn tussen Nederlandse, Duitse en Engelse productbeschrijvingen van internationale spellen.  Aan de hand van twee dimensies van Juliana House (1997) en enkele cultuurvergelijkende onderzoeken is gebleken dat er een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende productbeschrijvingen. Op het gebied van taalgebruik bevat het Engels voornamelijk expliciete teksten die aan de lezer gericht zijn terwijl anderzijds het Duits enkel gebruik maakt van impliciete taalgebruik. De totale lengte van de productbeschrijvingen in woorden is in het Engels twee keer zo lang als de Nederlandse en Duitse variant. Gezien de grootte van de corpus (slechts zeven productbeschrijvingen) is het onderzoek wellicht niet toereikend genoeg om harde conclusies uit te destilleren. Verder onderzoek is daarvoor noodzakelijk.

Een contrastieve analyse van Nederlandse, Duitse en Engelse productbeschrijvingen van internationale (gezelschaps)spellen.

Cultuurvergelijkend onderzoek is geen spelletje

 

Reageer: