Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

De website van de Europese Unie: Eenheid in Verscheidenheid?

europa

De Europese Unie is een economisch en politiek partnerschap tussen landen met verschillende talen, met eigen historie en eigen cultuur. Op de officiële website van de EU wordt zowel basisinformatie als complexe informatie met betrekking tot het reilen en zeilen de Unie voor burgers uitgelegd. Burgers kunnen op de site informatie inwinnen in hun eigen taal. In de cursus ICC kwam naar voren dat begrip van informatie niet alleen samen hangt met dat wát er staat (taal), maar ook met hoé het er staat (cultuurgebonden). Volgens Agar zijn cultuur en taal onlosmakelijk met elkaar verbonden. En House koppelt haar taal onderscheidende dimensies met de cultuur onderscheidende dimensies van Hofstede. Dit hebben wij ook geprobeerd te doen door de vraag te stellen: ‘Wordt er een cultuur filter gebruikt op de EU website?’. De uitkomst ging tegen eerdere bevindingen van House in: Het Engels bleek met uitingen als ‘depend on’ directer te formuleren dan het Duits, waar ‘hangt maBgeblich davon ab’ werd gebruikt. Ook is het Nederlandse is geanalyseerd, waarvan de formuleringen het meest direct bleken. In ons onderzoek is aangetoond dat de EU website een cultuurfilter toepast. Voor de discussie over de vraag onze uitkomst daadwerkelijk in strijdt is met House, verwijzen we jullie naar ons onderzoeksverslag.

Reageer: