Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Der Schein trügt! (Een Nederlands-Duitse contrastieve analyse)

duits nederlands

“U kunt worden toegelaten tot de master Interculturele Communicatie als u een passende vooropleiding heeft gevolgd.” Vreemd hè, om als student met U aangesproken te worden? In Duitsland is het echter heel normaal om vanaf je twaalfde met Sie aangesproken te worden. Dit feit vormde de basis voor ons onderzoek.
Tegenwoordig speelt internationalisering een belangrijke rol in het onderwijs. Bij de zoektocht naar een stage- en/of studieplek speelt het internet een belangrijke rol. Het is dan ook van belang dat studenten de informatie die zij nodig hebben makkelijk kunnen verkrijgen.
Aan de hand van een contrastieve analyse, gebaseerd op de dimensie Orientation towards Self-Other van House (1992), hebben wij onderzocht welke overeenkomsten en verschillen er bestaan tussen de opleidingswebsites Interculturele Communicatie van de Universiteit Utrecht en de Ludwig-Maximilians Universität München met betrekking tot aanspreekvormen en het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden.
Het blijkt dat de Nederlandse teksten meer gericht zijn op de student, dus dat er sprake is van Orientation towards Other en dat de tekst dus persoonlijker en wervender overkomt. Het Duits daarentegen was voornamelijk Self georiënteerd waardoor de tekst onpersoonlijker en formeler overkomt, hetgeen overeenkomt met de theorie van House. Ook al lijkt het dus alsof er weinig verschil is tussen Nederland en Duitsland, der Schein trügt!

Reageer: