Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Donate NOW!

Dierenrechtenorganisatie PETA probeert een gevoelige snaar te raken bij de bezoekers van haar websites, met als doel ze te overtuigen om het welzijn van dieren voorop te stellen, een donatie te schenken en wellicht zowaar zelf in actie te komen tegen dierenleed. Hoe pakt de organisatie dit precies aan bij het schrijven van teksten die op websites in verschillende talen gepubliceerd worden? Hoewel het doel van de teksten hetzelfde is, zullen ze per taal ook in culturele eigenschappen moeten verschillen om de boodschap voor iedere specifieke cultuur duidelijk te maken. Om de vraag te kunnen beantwoorden, in hoeverre de teksten in drie talen op cultureel gebied van elkaar verschillen, zijn we aan de hand van twee dimensies van House (1996), te weten directheid/indirectheid en oriëntatie op lezer/inhoud, meerdere teksten gaan analyseren die van de Nederlandse, Duitse en Amerikaanse websites van PETA afkomstig zijn. De resultaten van ons onderzoek bevestigen enkele vermoedens die we van tevoren al hadden: zo zijn Nederlanders en met name Duitsers directer dan Amerikanen en zijn voornamelijk de Nederlandse teksten meer georiënteerd op de lezer dan op de inhoud vergeleken met de Duitse en Amerikaanse teksten. Vergelijk het Nederlandse “we hebben u nodig…” bijvoorbeeld eens met “together, we can make the world a better place” en “alleine erreichen wir nur sehr wenig”. PETA weet hoe ze haar publiek moet overtuigen…

PETA

Reageer: