Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Facebook Cultureel aangepast?

Het immens populaire Facebook lijkt zo simpel in elkaar te zitten en makkelijk te gebruiken. Maar achter de schermen schuilt een groot team dat Facebook tot in de puntjes gebruikklaar maakt. Facebook bestaat tegenwoordig in 70 talen. Past Facebook de ‘Statusvraag’ die ze aan gebruikers stellen aan of is er één basisvraag die letterlijk vertaald wordt?

Om dit te onderzoeken hebben we een contrastieve analyse gemaakt van vijf verschillende talen uit West-Europa en vijf verschillende talen uit Oost-Europa. Hierbij hebben we vooral gekeken naar de theorie van House en Hall. Van House gebruiken we de indirect/direct dimensie, en daarbij de scores op Uncertainty Avoidance van Hofstede. Daarnaast gebruiken we de Power Distance dimensie van Hofstede om te kijken naar het tutoyeer gebruik. Ten slotte hebben we de theorie van Hall gebruikt over high-context of low-context culturen, om te kijken naar de hoeveelheid informatie binnen een status vraag.

Hieruit is gebleken dat vooral de West-Europese statusvragen worden aangepast aan de cultuur van dat specifieke land. Bij Oost-Europese landen lijkt het een letterlijke vertaling te zijn van de Engelse statusvraag. Tussen de landen in Oost-Europa is er dus nauwelijks verschil in vraagstelling, elke vraag kan worden vertaald als: ‘Waar denk je aan?’ Tussen de West-Europese landen is er wel een verschil. Bijvoorbeeld in het Frans: ‘Exprimez-vous’ en het Nederlands: ‘Wat ben je aan het doen?’

Reageer: