Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Handleidingen, culturele aanpassing door Apple?!

Weblog ICC2

Handleidingen zijn teksten die dagelijks gebruikt worden over heel de wereld. Producten van multinationals, zoals de Apple iPad en iPhone, bieden dan ook handleidingen in verscheidene talen. Zo ontstond het idee om deze handleidingen in drie talen van deze producten te onderzoeken op culturele aanpassingen, wat leidde tot de volgende hoofdvraag: In hoeverre wordt de Apple iPad en iPhone handleiding cultureel aangepast, om de gebruiker van het product zo effectief mogelijk te helpen, in het geval van het Nederlands, Engels en Frans? Om deze vraag te beantwoorden hebben we gebruik gemaakt van twee dimensies van House (1996) – content vs. persons orientation en implicitness vs. explicitness –, de intenties van handleidingen gevonden door Murcia-Bielsa (1999) en de beleefdheidskarakteristieken van de drie verschillende talen. Drie belangrijke hoofdstukken uit alle de handleidingen vormen de gemeenschappelijke vergelijking. Uit de analyse is gebleken dat de Nederlandse handleiding cultureel is aangepast; veel extra context is gegeven en de gebruiker van het product wordt telkens aangesproken. Dit gold ook voor het Engels:  kort, bondig en impliciet in de uitleg. Daarentegen is de Franse handleiding een letterlijke vertaling van het Engels; het persons gerichte Frans bleek in de handleidingen juist content gericht te zijn.

Reageer: