Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

“Het hotel is ERG gehorig en de trap VRIJ smal”

booking.com

Wij Nederlanders staan bekend om onze directheid. Maar zijn we ook zo meedogenloos als het gaat om het geven van kritiek? En hoe hard zijn wij als we onszelf vergelijken met een land als Spanje? Aan de hand van een contrastieve analyse van negatieve hotelevaluaties op booking.com is gekeken naar in hoeverre Nederlanders en Spanjaarden hun kritiek afzwakken of juist kracht bij zetten. De onderzoeksvraag luidt als volgt: In welke mate verzachten of versterken Nederlanders en Spanjaarden negatief commentaar in hotelevaluaties op internet?

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we gebruik gemaakt van de modality markers van House en Kasper (1981). Voorbeelden hiervan zijn:

–          De kamer was erg vies (versterkend)

–          Ze waren een beetje onaardig (verzwakkend)

Uit de analyse is gebleken dat Nederlanders en Spanjaarden iets van elkaar verschillen wat betreft het versterken of verzwakken van kritiek in online hotelevaluaties. Zowel Nederlanders als Spanjaarden bleken hun kritiek meer te versterken dan te verzwakken, maar er waren ook verschillen te vinden. Zo verzwakken Spanjaarden hun kritiek meer dan Nederlanders, terwijl Nederlanders hun kritiek weer meer versterken dan Spanjaarden. Zijn wij Nederlanders dan ERG hard of de Spanjaarden VRIJ zacht?

Literatuur

House, J., & Kasper, G. (1981). Politeness Markers in English and German. In F. Coulmas (Ed.), Conversational Routine: Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech (pp. 157-185). The Hague: Mouton Publishers.

Reageer: