Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

$%^@ … How does my Apple ID work?

Je kent het wel, je koopt een elektrisch apparaat en probeert zelf te ontdekken hoe het werkt. Tijdens het experimenteren met het apparaat stuit je op een aantal vragen. Voor een techniekbedrijf als Apple is het belangrijk om op een adequate manier antwoord te kunnen geven op deze vragen. Aangezien de multinational Apple in vele landen is gevestigd, is het belangrijk dat de beantwoording van de veelgestelde vragen in alle talen beschikbaar en duidelijk is. Het is daarom van belang dat elke vertaalde tekst geschreven is naar de normen en waarden van het desbetreffende land. Waar moet rekening mee worden gehouden? In het huidige onderzoek wordt gekeken of er een cultureel filter  wordt toegepast op de Nederlandse veelgestelde vragen over de Apple ID. Er wordt gekeken naar beleefdheid, (in)directheid en oriëntatie. De twee dimensies van House (1996) ‘directheid versus indirectheid’ en ‘oriëntatie op inhoud versus oriëntatie op geadresseerde’ worden geanalyseerd aan de hand van persoonlijke voornaamwoorden en hulpwerkwoorden. Uit de resultaten blijkt dat er geen cultureel filter is toegepast op de Nederlandse vertaling van de Frequently Asked Questions over de Apple ID.

Gefrustreerde Apple-gebruiker

Gefrustreerde Apple-gebruiker

Reageer: