Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Iamsterdam: Vertalingen van een interculturele stad

Tijdens de colleges van de cursus trok het onderzoek naar de IKEA website onze aandacht. We werden nieuwsgiering naar wat er nog meer kwam kijken bij het vertalen van teksten, en gingen ons verdiepen in theorieën die zich daar mee bezig hielden. Zo kwamen we onder anderen op het ‘cultureel filter’ van House. Hierin raakten wij erg geïnteresseerd, en vanuit hier zijn we op zoek gegaan naar een goede onderzoeksvraag.

Iamsterdam

Die vraag werd uiteindelijk de volgende: ‘Op welke manier wordt er een ‘cultural filter’ wordt toegepast op de Nederlandse, Duitse en Engelse versies van de Iamsterdam-website?’. Aan de hand van de theorie en onze deelvragen hebben wij getracht een antwoord te geven op onze onderzoeksvraag. We hebben een corpus opgesteld dat bestaat uit stukken tekst die komen van de website van Iamsterdam, een uitgebreide site die veel informatie biedt over de stad Amsterdam, met een sterke focus op toeristische activiteiten. Aan de hand van een contrastieve analyse hebben we geprobeerd onze hoofdvraag te beantwoorden. Hiervoor hebben wij twee dimensies gebruikt uit het werk van House (1996): ‘orientation towards content vs. orientation towards adressee’ en ‘explicitness vs. implicitness’. Ook hebben we één van Hofstede’s dimensies hierbij betrokken, om te kijken of hier een verband mee te vinden was, namelijk: ‘individualism (vs. collectivism)’.

Uit de resultaten bleek dat het Duits inderdaad meer op de ‘Content’ is gericht, en het Engels en Nederlands juist meer op de ‘Adressee’.  Daarnaast opteerde de Duitse versie vaker voor een expliciete vertaling, hoewel dit verschil minder overtuigend was. Wegens de kleine schaal van ons onderzoek kan het in de toekomst nog interessant zijn onze bevindingen te testen aan de hand van een groter corpus. We hebben een kleine vergelijking getroffen met de dimensie ‘individualisme-collectivisme’ van Hofstede, wat dient als suggestie voor vervolgonderzoek.

Door: Arjan van Dalen en Sanne Hermans

 

 

Reageer: