Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

ICC’s Got Talent

 

ICC plaatje

 

 

 

 

 

 

ICC’s Got Talent?
Een contrastieve analyse van afwijzingen in de Nederlandse, Britse en Amerikaanse Got Talent Shows

 

Het Got Talent format wordt in meer dan 50 landen gebruikt, maar dit betekent niet dat er in al deze landen naar exact dezelfde show gekeken wordt. De shows kunnen namelijk cultuurgebonden verschillen vertonen. De vraag die in ons onderzoek centraal staat is:

Komen de verschillende culturen tot uiting in de afwijzingen van de jury van de Got Talent shows die verder hetzelfde                format hebben?

Met behulp van de dimensie expliciet – impliciet van House (1996) hebben we een contrastieve analyse gedaan van de taalhandeling afwijzen, die in de Got Talent shows een grote rol speelt. We hebben gekeken naar een taalhandeling, omdat het onderzoek van Houtkoop en Koole laat zien dat taalhandelingen gebonden zijn aan regulerende regels; de sociale normen binnen een cultuur bepalen hoe een taalhandeling geformuleerd moet zijn.

Aan de hand van onze analyse kunnen we concluderen dat de Nederlanders het meest expliciet zijn bij de taalhandeling afwijzen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is: “In mijn ogen ben je absoluut ongeschikt om op televisie te verschijnen. Dit moet je nooit meer doen.” De Amerikanen zijn het minst expliciet en de Engelsen zitten hier tussenin.

Reageer: