Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Integreren is communiceren

integratie2

Hoe zou jij de Nederlandse identiteit beschrijven? Koningin Máxima zei in een toespraak in 2007: “maar dé Nederlandse identiteit? Nee, die heb ik niet gevonden. Nederland is veel te veelzijdig om in één cliché te vatten. ‘De’ Nederlander bestaat niet. ” Uit deze quote zou moeten blijken dat het lastig is om als buitenstaander te integreren in de Nederlandse samenleving. Dit zou ook moeten gelden voor internationale studenten die vol goede moed op Schiphol aankomen en zich verheugen op nieuwe vriendschappen met de Nederlanders. De onderzoeksvraag die hieruit voort is gekomen luid ‘‘In hoeverre heeft culturele achtergrond van de studenten invloed op de mate waarin internationale studenten in Nederland met de Nederlandse studenten kunnen integreren?’ Uit dit onderzoek is gebleken dat er een correlatie bestaat tussen de culturele achtergrond en de mate van communicatie. Dit betekent dat de grootte van culturele verschillen de hoeveelheid van communicatie belemmerd. Een daaropvolgend resultaat is de  samenhang tussen de hoeveelheid communicatie en integratie. Hieruit blijkt dat communicatie nodig is om het gevoel van integratie te vergroten. Concluderend is succesvolle interculturele communicatie nodig voor succesvolle integratie.

Reageer: