Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

“Kan het zachter?”

Imagen

Kan het zachter?”: een verzoek dat gangbaar is in het Nederlands. Of de manier waarop het doen van een verzoek in het Nederlands hetzelfde is als in het Italiaans is waar dit onderzoek zich op richt. Aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende culturele diversiteit binnen Europa. Messelink & Ten Thije (2012) stellen dat het vergaren van pragmatische kennis kan leiden tot een beter functioneren binnen interculturele contexten.

In deze contrastieve discoursanalyse staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In welke mate beïnvloedt de Nederlandse languaculture de mate van directheid die Nederlandse studenten – die Italiaans als L2 leren, gebruiken bij het formuleren van verzoeken in het Italiaans? Bij de analyse van de ingevulde DCT’s is gekeken naar interne en externe markeringen (Hendriks & Le Pair 2004), en naar de mate van directheid/verzoekstrategieën (Brown & Levinson 1987). Het belangrijkste resultaat is dat moedertaalsprekers van het Nederlands zowel in het Nederlands als in het Italiaans verzoeken formuleren op een meer directe manier dan moedertaalsprekers van het Italiaans in hun moedertaal. De DCT-situatie waarbij de Italianen het directe contact met docenten hebben vermeden door te vragen “Is de machine vrij?” terwijl de Nederlanders vroegen “Mag ik er even bij?” illustreert dit resultaat.

Reageer: