Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Klimaatverandering: Een Hot Item

 

“Help mee! Ook jij kunt de wereld  veranderen!” Hoe vaak heb jij dit soort leuzen de laatste tijd voorbij zien komen? De toenemende milieuvervuiling is een wereldwijd probleem. Nu is de tijd om actie te ondernemen. Helaas lijkt niet iedereen zich daarvan bewust. De internationale campagne “Klimaatverandering heb je zelf in de hand” (2006) van de Europese Unie probeert hier verandering in te brengen. Maar hoe pakken zij zo’n wereldwijd probleem aan?

Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken is het belangrijk dat de boodschap goed overkomt.
Daarom is de site in maar liefst  21 verschillende talen te lezen. We vroegen ons af: in hoeverre bestaan er tekstuele verschillen bestaan als gevolg van cultuur tussen de Nederlandse en Spaanse tekst op de site?
In ons onderzoek hebben we de Spaanse en de Nederlandse campagnesite met elkaar vergeleken aan de hand van een contrastieve analyse. We hebben gekeken of de lezer op een directe of indirecte manier wordt aangesproken. Een voorbeeld hiervan is “Zet de verwarming lager” (direct) tegenover “Je kunt bijvoorbeeld de verwarming lager zetten” (indirect).

Daarnaast hebben we gekeken naar of de tekst op de twee sites meer Self of Other georiënteerd is en daarmee een individualistisch of collectivistisch karakter heeft . Dit wil zeggen het ik-vs het wij gevoel.
Uit onze analyse kwam naar voren dat de Spaanse tekst meer directe vormen gebruikt en dat de Nederlandse tekst meer individualistisch is ingesteld.

cambia

Chris Bekker
Carlijn van der Minne

Reageer: