Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Meertalige publicaties van de EU: Genau dein Fall!

Sinds 1 januari 2014 bestaat de Europese Unie uit 28 landen met 24 officiële talen. Deze landen brengen ook culturele diversiteit met zich mee. Maar houdt de EU hier ook rekening mee in haar officiële publicaties? Hoogste tijd om dit nader te onderzoeken door middel van een contrastieve tekstanalyse. Aan de hand van de strip competitie in Europa: ook een goede zaak voor u, is onderzocht of de EU gebruik maakt van cultuurspecifieke elementen in haar vertalingen.

De Nederlandstalige, Engelstalige en Duitstalige publicaties zijn vergeleken op aanspreekvormen, directheid en op persoons- of inhoudsgerichte zinnen zoals ook beschreven in een aantal dimensies van Hofstede (1970), Hall (1989), Kluckhohn & Strodtbeck (1961) en House (1997). In de publicaties zijn een aantal contrasten gevonden. Onderstaand voorbeeld uit de publicaties illustreert Hofstede’s dimensie van collectivisme:

Nederlands: Oké, we gaan dus met 15% omhoog. Per wanneer?

Duits: Ok!15% mehr – ab wann?

Engels: Ok! So we go up 15%. When?

Toch zijn de gevonden verschillen marginaal of spreken deze de bestaande theorieën juist tegen. Aan de hand van deze publicatie kan weinig worden gezegd over het gebruik van de dimensies van Hofstede, Hall, Kluckhohn & Strodtbeck en House door het publicatiebureau van de Europese Unie. Specifieke cultuurkenmerken in publicaties van de EU: een vervolgonderzoek waard!

Reageer: