Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Nederland krijgt een Italiaanse zomer!

Foto Fiat 500 reclame

Deze titel wordt gebruikt in de Nederlandse reclame van het Italiaanse automerk Fiat. Bij het internationaal aanbieden van een product moet er nagedacht worden over de manier van adverteren. De keuze om een standaardreclame uit te zenden of een reclame lokaal aan te passen wordt hierbij overwogen. De reclame over de trendy kleine auto, de Fiat 500, wordt in meerdere landen anders samengesteld. Dit bracht ons op de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre worden de reclames van de Fiat 500 aangepast aan de Nederlandse en Italiaanse cultuur?

Aan de hand van de dimensies individualisme vs. collectivisme en masculiniteit vs. feminiteit van Hofstede (1991) hebben wij een contrastieve analyse gemaakt. Ook is de theorie van De Mooij (2010) en van Leerssen (2000) toegepast om te kijken of de beeldvorming in de reclame overeenkomt. Hier is gericht op het idealistische beeld vs. realistische beeld en introvert vs. extrovert. De verschillen en overeenkomsten komen overeen met de theorieën. Beide reclames zijn idealistisch en individualistisch. De Nederlandse reclame is echter feminien en introvert, terwijl de Italiaanse reclame masculien en extrovert is. In de Nederlandse reclame wordt bijvoorbeeld gereden met een gesloten dak en in Italiaanse reclame met open dak.

Julie Remmers & Nadia van den Berg

Reageer: