Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Open Your Slogan

Open Your World

Wij hebben onderzoek gedaan naar bierslogans. We hebben van een vijftal biermerken hun binnen- en buitenlandse slogans geanalyseerd op standaardisatie en adaptatie. Bij standaardisatie waren de slogans in meerdere landen hetzelfde, bij adaptatie werden de slogans aangepast.  Het bleek dat de meeste biermerken hun slogans aanpasten per land of werelddeel, en dat een klein aantal merken hun slogans niet aanpaste. We vonden over de hele wereld eigenlijk maar 3 talen: veel Engels, een beetje Spaans, en een Franse slogan. Zelfs het Nederlandse merk Heineken adverteerde in het Engels, ook in Nederland. In het begin was het goed zoeken naar onze focus, maar toen deze uiteindelijk bij slogans lag, begon het balletje te rollen. Het onderzoek bracht zo nu en dan verrassende resultaten naar voren. Zo bleek bijvoorbeeld Bud Light voor bepaalde grote steden in de Verenigde Staten een aparte slogan te hebben. Een ander opvallende bevinding was dat het Mexicaanse Corona op internationaal vlak voor de gehele wereld dezelfde slogan had, behalve voor Australië. Voor de volgende keer is het handig om Chinees te leren, want dan hadden we deze ook kunnen analyseren. Maar al met al is het een leuk onderzoek geworden met verrassende resultaten.

Reageer: