Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Red Cross International? – De lokalisatiestrategie van het Rode Kruis

Een grote en bekende speler in de derde sector is de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging, een netwerk bestaande uit onder andere 186 nationale verenigingen. Hoewel de organisatie vanuit haar grondbeginselen streeft naar neutraliteit, eenheid en algemeenheid, is het ook  belangrijk om zo effectief mogelijk nieuwe donateurs en vrijwilligers te werven. Vanuit deze gedachte verwachten wij dat elke nationale vereniging haar homepage aanpast aan de nationale cultuur waarin zij zich bevindt.

Marcus en West Gould (2000) hebben onderzocht hoe de dimensies van Hofstede (1991) het design van websites beïnvloeden. Met behulp van dit model hebben wij onderzocht of de scores van Nederland en de Verenigde Staten op Hofstede’s dimensies overeen komen met het beeld dat de homepage van beide nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen presenteren.

Bij zowel de Nederlandse als de Amerikaanse homepage komen de scores voor de dimensies Machtafstand en Individualisme overeen met het beeld gegeven op de homepage. Daarentegen lijken de scores op de dimensies Onzekerheidsvermijding en Masculiniteit op zowel de Nederlandse als de Amerikaanse niet vertaald te zijn naar de homepages van het Rode Kruis.  De laatste dimensie, Langetermijngerichtheid, wordt alleen op de Nederlandse site volgens Hofstede’s scores weergegeven maar wordt niet geobserveerd op de Amerikaanse homepage. Een interessant onderwerp voor eventueel vervolgonderzoek is of deze resultaten overeenkomen met de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis.

 

 blog foto

Reageer: