Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Schreeuw van geluk: Zalando, cultureel aangepast?

Sinds 2010 heeft het Duitse modebedrijf Zalando ook een Nederlandse webshop. Eerder onderzoek naar catalogi- en webteksten heeft uitgewezen dat deze teksten vaak aangepast zijn aan de culturen van de verschillende landen waar bedrijven hun klantenbestanden hebben. Daarop voortbouwend hebben wij in dit onderzoek getracht erachter te komen of de  teksten op de Nederlandse website van Zalando ook cultureel zijn aangepast of een letterlijke vertaling zijn van de Duitse brontekst.

Hiervoor hebben wij met meerdere onderdelen van de websites een corpus samengesteld en deze met behulp van twee van de dimensies van House (1996) geanalyseerd. De dimensies die wij gebruikt hebben waren Directies vs. Indirectness en Orientation towards Self vs. Orientation towards Other.

Uit de analyse bleek dat de Nederlandse tekst niet duidelijk cultureel is aangepast. Wij hebben wel een aantal verschillen gevonden die aan de dimensies van House gekoppeld konden worden. Deze waren echter niet volgens een vast patroon. Daarom is er geen sprake van culturele aanpassing. Het viel op dat de Nederlandse tekst voor het overgrote deel letterlijk vertaald was vanuit het Duits of dat de inhoud op beide websites compleet anders was. Inhoudelijk zou de website dus wel cultureel aangepast kunnen zijn, maar dat is een interessant object voor vervolgonderzoek.
Zalando

Reageer: