Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Taal is niet dood!

RIP

 

De dood; een niet-alledaags onderwerp waar men het liefst de ogen voor sluit. Helaas is de dood voor iedereen een feit.In ons onderzoek kijken we naar websites van begrafenis ondernemers. Een gevoelig onderwerp, waarin culturele verschillen een rol zouden kunnen spelen. Daarom vroegen wij ons af of er taalkundige verschillen waren tussen de Engelse en Nederlandse websites. Na een contrastieve tekstanalyse gebaseerd op eerder onderzoek van House (2006) en Hofstede (1984) kregen we interessante en onverwachte resultaten. Een goed voorbeeld uit ons onderzoek is het contrast tussen de volgende twee zinnen; allebei gaan ze over het contact opnemen met een (huis)arts nadat iemand is overleden, maar de Engelse tekst is directer dan de Nederlandse:

“Direct na een overlijden dient u contact op te nemen met uw huisarts of de dienstdoende arts”(Rebel’s begrafenisonderneming)

Telephone the doctor, who will visit to confirm that the patient has died” (Peasgoods & Skeates)

Het opvallendste resultaat van het onderzoek is dat in de dimensie Directheid/Indirectheid (House, 1996) de Engelse websites onverwacht directer zijn. Ons tweede resultaat was dat de websites wat betreft de dimensie Zelf/Ander oriëntatie (House,1996) wel overeenkwamen met onze verwachtingen; de Nederlandse websites waren namelijk iets minder op zichzelf gericht dan de Engelse.

Reageer: