Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Vertalingen van de KLM: kwestie van letterlijk overzetten of wordt er rekening gehouden met de cultuur van de andere taal?

De KLM, de nationale luchtvaartmaatschappij van Nederland, vervoert per jaar ruim twintig miljoen mensen naar plekken over de hele wereld en heeft hiermee een zeer internationaal publiek dat aangesproken moet worden. Met als doel een zo groot mogelijke omzet te maken, is het voor de KLM van groot belang dat vliegbestemmingen aantrekkelijk aan worden geprijsd op hun website. In onze contrastieve tekstanalyse onderzoeken wij hoe de Engelse en Nederlandse versies van deze teksten van elkaar verschillen. Hiervoor hebben wij de dimensies van House (1996) gebruikt. Ons belangrijkste resultaat is de bevinding dat het overgrote deel (70.5%) van de zinnen geen verschil in dimensies bevat, maar overeen komt in beide talen. 29,5% van de geanalyseerde zinnen verschilden dus wel van elkaar, waarbij het grootste verschil hem zat in de dimensie Self vs. Other. De Engelse zinnen waren 4,6% vaker georiënteerd op de Self dan het Nederlands. Een voorbeeld hiervan is dat in het Engels de zin ‘Enjoy our selection of snacks or a tasty dinner and drinks’ werd gebruikt en in het Nederlands de zin ‘Geniet ondertussen van snacks of een smakelijk diner en lekkere drankjes’. Doordat de dimensies grotendeels wel overeenkomen, stellen wij dat er geen sprake is van een coverte vertaling (een cultuurspecifieke vertaling), maar een overte vertaling. Onder een overte vertaling wordt de rechtstreekse vertaling verstaan. De vertalers hebben volgens ons onderzoek dus nauwelijks een cultureel filter toegepast en geen rekening gehouden met de culturele context van de lezer op de website van de KLM. KLM

Isabella de Vries & Susannah Standing

Reageer: