Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Was goed: is de tekst op de H&M-website expliciet?

H&M-logo 150114De website van H&M is er één die talloze keren per dag geraadpleegd wordt in landen over de hele wereld – grote kans dat je zelf ook wel eens gesnuffeld hebt tussen de leuke, relatief goedkope kleding die de modeketen op de website presenteert. De tekst die je dan op deze site leest is in meer dan twintig talen vertaald! Zo’n vertaling is een interessant proces, want talen en culturen verschillen nogal van elkaar. Een verschil zit ‘m bijvoorbeeld in de mate van expliciteit van een tekst. In hoeverre wordt een tekst aangepast aan de cultuur van een land?

In dit onderzoek kijken we naar de manier waarop de lezer aangesproken wordt in een tekst van de H&M-website over hoe goed te wassen. Ook bestuderen we de vorm van de zinnen van de tekst om een uitspraak te kunnen doen over expliciteit. We vragen ons hierbij af of het verschil in expliciteit in het Frans en het Nederlands tot uiting komt op de website van H&M. En als dit inderdaad het geval is – op welke manier dan precies? Uit dit onderzoek bleek dat de Franse taal wat aanspreekvormen betreft implicieter was. Dit is een verwachte uitkomst!

Reageer: