Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Welkom aan boord!

‘Welkom aan boord! Wij zullen eerst de veiligheidsinstructies van dit vliegtuig met u doornemen.’ Iedereen die ooit gevlogen heeft zal deze zin herkennen. Maar is het u wel eens opgevallen dat elke vliegtuigmaatschappij en elk land zijn eigen manier heeft om deze instructies over te dragen?

In dit onderzoek wordt op basis van contrastieve analyse onderzocht welke culturele specifieke aspecten worden toegepast op Nederlandse, Franse en Engelse veiligheidsinstructies aan boord van een vliegtuig.

Met behulp van de site www.youtube.com is uit elke taal een veiligheidsinstructie video woord voor woord getranscribeerd. De transcripten van de video’s zijn aan de hand van de dimensies impliciet-expliciet en direct-indirect van House (1996) meden als de dimensies van Hofstede (1991) en de verzoek strategieën in oplopende mate van directheid van Hendriks en Le Pair (2004) geanalyseerd en met elkaar vergeleken.

Uit het onderzoek is gebleken dat over het algemeen alle drie de veiligheidsinstructie video’s  het meest expliciet en direct taalgebruik bevatten. De Engelse veiligheidsinstructie is het meest direct en expliciet is. De Franse instructies zijn het meest indirect geformuleerd en bevatten het meest impliciet taalgebruik. Het Nederlands zit tussen deze twee talen in.

ICC veiligheidsinstructie stewardess

Reageer: