Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Mmm… Coca-Cola, hoe waardeert Nederland tekst?

Coca-Cola is een multinational met vestigingen over de hele wereld en is ook wereldwijd bekend. Het is van oorsprong een Amerikaans bedrijf. Toen wij keken naar een stuk tekst op de Amerikaanse site, viel het ons op dat er een letterlijke vertaling van die tekst stond op de Nederlandse site. Dit vonden wij opmerkelijk en dit wilden wij onderzoeken. Na een literatuurstudie kwamen wij tot de volgende onderzoeksvraag: “Waarom waardeert een Nederlander de Nederlandse vertaling van de Amerikaans-Engelse brontekst over de wereldwijde missie, visie en waarden van Coca-Cola wel of niet anders dan de Nederlands cultureel aangepaste vertaling van diezelfde tekst, waarin de culturele aanpassing (het wel of niet gebruiken van imperatieven) gebaseerd is op de dimensie directness – indirectness van House?”. Uit de literatuur bleek dat het analysemodel van House geschikt was om een verschil tussen de Amerikaanse en Nederlandse cultuur aan te wijzen. House legt een link met haar dimensie directness – indirectness, die wij hebben onderzocht, aan de hand van de dimensie onzekerheidsvermijding (OVI) van Hofstede. Deze dimensie van Hofstede bleek uiterst geschikt om een culturele aanpassing in de tekst te maken aan de hand van het gebruik van imperatieven. Aan de hand van het theoretisch kader kunnen we voorspellen dat Nederlanders het gebruik van relatief meer imperatieven beter waarderen dan het gebruik van relatief minder imperatieven, omdat ze iets directer zijn dan Amerikanen. Uit de resultaten bleek dat dat dit klopte.

Reageer: