Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

“HEY uh.. even over die meeting van gisteren..”

verschil of geen verschil 2

verschil of geen verschil 1

Interculturele communicatie kan op verschillende manieren worden onderzocht. De methode kan uitgaan van meerdere culturen in een gesprek, zo kunnen Engelsen bijvoorbeeld meer waarde hechten aan small talk dan Duitsers. Maar de methode kan ook uitgaan van een cultuur die wordt gevormd in een gesprek in de vorm van gezamenlijk begrip, zo kunnen gesprekspartners verwijzen naar eerder contact of door intonatie nadruk leggen op belangrijke informatie. In dit onderzoek wordt gekeken of de gekozen methode invloed heeft op de conclusie van het gevonden gezamenlijk begrip. Uit de resultaten bleek dat de methode wel degelijk invloed. Wanneer uit wordt gegaan van meerdere culturen in een gesprek wordt minder gezamenlijk begrip gevonden, dan wanneer wordt uitgegaan van de vorming van cultuur in een gesprek. Door dit verschil in conclusie kan gesteld worden dat beide methodes andere inzichten bieden. Dit komt overeen met de conclusie van ten Thije & Deen (2009) dat verschillende invalshoeken elkaar aanvullen.

Reageer: