Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Qu’est-ce qu’on fait dans un kookspeciaalzaak ?

ICC - weblog

Si vous dites elle est mère de famille, elle peut être werkende vrouw et mère de famille. Une mère de famille ça veut dire een vrouw die kinderen heeft.” Velen zullen denken dat hier iets misgaat omdat er twee talen door elkaar worden gesproken. Het is aan de hand van soortgelijke opvallende zinnen dat wij de volgende vraagstelling hebben gevormd: Wat voor invloed hebben code-switching en beurtwisselingen op de didactische rol van de docent in het vreemdentalenonderwijs?

Dit onderzoek is naar onze mening relevant voor, omdat we hiermee willen laten zien op wat voor manier de kernbegrippen code-switching, een contextualization cue van Gumperz (1982), en beurtwisselingen terugkomen in het vreemdentalenonderwijs.

Eén van de voorbeelden van code-switching is de volgende: Qu’est que c’est qu’un kookspeciaalzaak ? Qu’est-ce qu’on fait dans un kookspeciaalzaak ?*

Deze bovenstaande code-switching, leidt naar de rol van vecteur d’information. Dit is een persoon die informatie verschaft. Daarnaast zien we dat er in didactische situaties veel gebruik wordt gemaakt van beurtwisselingen, hier is hij/zij meneur de jeu. Dit wil zeggen dat het aan hem/haar is deze beurten te verdelen.

Wij hebben met ons onderzoek getracht code-switching en beurtwisselingen te koppelen aan de rol van de docent.

* Vertaald is dit: Wat is een kookspeciaalzaak? Wat kan men doen in een kookspeciaalzaak?

Esmée Beker & Marc Benjamins

Reageer: