Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Can I maybe get it for less?

In het Engels onderhandelen blijft lastig 

Het komt u als Nederlander in het buitenland vast bekend voor: even proberen die leuke souvenir voor uw vriend of vriendin voor een betere prijs te regelen. De kans is groot dat de verkoper u niet serieus zal nemen en weg is die goede deal! Het zou dus handig zijn voor Nederlanders als ze weten hoe ze verzoeken slim formuleren in het Engels.

Blum-Kulka (1982) gebruikte de Discourse Completion Test om groepen mensen uit verschillende culturen met elkaar te vergelijken in de manier waarop verontschuldigingen en verzoeken geformuleerd worden. Wij richten ons in ons onderzoek louter op de verzoeken. De onderzoeksvraag luidt dan ook: In hoeverre zijn er verschillen in het formuleren van verzoeken tussen moedertaal sprekers van het Engels en Nederlanders die Engels spreken?

Het bleek dat Nederlanders die in het Engels een verzoek formuleren vaker gebruik maken van het woord can en dat Engelsen could en would vaker gebruiken. Een Engels verzoek door een Nederlander ziet er dan zo uit: Can I get a discount? Een Engelsman formuleert zo’n verzoek als Could I get a discount? Meer kennis van de Engelse cultuur en de manier om verzoeken te formuleren zou u dus heel wat geld kunnen besparen in de volgende onderhandeling!

Astrid van Alem en Emma van Selms

Reageer: