Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Directe Portugezen?!

Rafaela Voncken en Jean-Luc Otten studeren beide Portugese Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Het leek ons interessant onze studie te combineren met het vak Interculturele Communicatie. Het betrof een nieuw onderzoeksveld naar de mate waarin moedertaalsprekers elementen uit een nieuw aangeleerde L2 overnamen in het gebruik van hun moedertaal. Onze vraagstelling was hierbij: In hoeverre worden Portugezen die langere tijd in Nederland wonen (10 of meer jaren) beïnvloed door het Nederlands bij het indienen van verzoeken in het Portugees? Hierbij gebruikten wij het element directheid vs. indirectheid van Juliane House en het directheidsmodel van Le Pair. De gebruikte methode was de Discourse Completion Test. Na het verwerken van de resultaten kwamen wij tot de verrassende conclusie dat Nederlanders in vergelijking tot Portugezen helemaal niet zo direct zijn! Dit is te zien aan het volgende enquêteresultaat:

Meneer, zou ik alstublieft even voor mogen. Ik heb namelijk maar drie producten en ik heb ontzettende haast. Hartelijk bedankt meneer!

Deze persoon gebruikte zowel de conditionalis (zou ik (…) mogen), als een beleefdheidsmarkeerder (alstublieft, pardon) als het persoonlijk voornaamwoord U (in alstublieft in plaats van alsjeblieft). Volgens ons analysemodel een toppunt van indirectheid.

Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in baanbrekend onderzoek binnen het veld van Interculturele Communicatie!

dsc_02881

Reageer: