Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Doe maar gewoon dan doe je al direct genoeg

nederland-vlag-sxc

Doe maar gewoon dan doe je al direct genoeg

Nederlanders staan bekend als vrij direct. Echter, in hoeverre klopt dit beeld? In ons onderzoek hebben wij onderzoek gedaan naar de mate van directheid van Nederlanders en Fransen. We hebben ons gericht op een specifieke taalhandeling, namelijk verzoeken. De onderzoeksvraag die wij hierbij hanteerden is:
‘Is de mate van directheid bij de Nederlanders groter dan bij de Fransen in het doen van verzoeken?’

Om te onderzoeken hoe direct men daadwerkelijk is, hebben wij een zogenaamde Discourse Completion Test (DCT) opgesteld, waarbij respondenten moesten opschrijven hoe ze een verzoek zouden formuleren in bepaalde situaties. De antwoorden van de Nederlandse en Franse respondenten hebben we vervolgens geanalyseerd op basis van de classificatie van verzoekstrategieën van het CCSARP van Blum-Kulka (1984).

Op basis van onze resultaten is niet vast te stellen dat Nederlanders inderdaad directer zijn: zowel de Nederlanders als de Fransen gebruikten in de meeste situaties veelal indirecte strategieën. Uiteraard zijn er uitzonderingen, een verzoek om even op de computer te mogen werd als volgt geformuleerd ‘oprotten, ik wil op de computer’ en ‘grouille toi, je dois utiliser l’ordi’. Maar zoals al is benoemd, blijken de Nederlanders niet zo direct als we denken en worden verzoeken in zowel het Nederlands als Frans vaak op een indirecte manier gedaan.

Reageer: