Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Een uitnodiging afwijzen: Duitsers vs. Nederlanders

De Duitse buurman nodigt je uit om zaterdag gezellig te komen eten. Eigenlijk vind je de buren helemaal niet aardig, dus je verzint een goede smoes om deze uitnodiging af te wijzen. Later die dag vraagt een collega of je met hem een kopje koffie gaat drinken. Je hebt het alleen erg druk. De hele dag door kom je in situaties terecht waarin je een uitnodiging moet afwijzen. Maar hoe sla je nu precies een dergelijk uitnodiging af? En zou de Duitse buurman dit anders doen?

Nieuwe afbeelding (4)
Dit is een klein onderzoek naar het verschil tussen Duitsers en Nederlanders in de manier waarop ze een uitnodiging afwijzen. Deze taalhandeling is in voorgaand onderzoek nog niet veel bekeken, maar komt wel vaak voor in thuis- en werksituaties. Daarom is het van belang dat men zich bewust wordt van mogelijke verschillen tussen landen in het afwijzen van uitnodigingen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verschillen in taalhandelingen die gevonden door House(1996) en Golato(2003). De onderzoekvraag van dit onderzoek luidt dan ook:

Wat is het verschil tussen Duitsers en Nederlanders in de manier van afwijzen van uitnodigingen?

In dit onderzoek hebben 22 proefpersonen, Duits en Nederlands, een discourse completion test gedaan. Aan de hand van de dimensie directheid van House(1996) zijn vervolgens de gegevens geanalyseerd. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat Duitsers de uitnodigingen meer direct afwijzen dan Nederlanders. Bovendien is naar boven gekomen dat enkele vormen van afwijzen aanzienlijk meer voorkomen bij Nederlanders dan bij Duitsers, en andersom.

Reageer: