Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Sorry dat ik laat ben, de trein had vertraging

“Sorry dat ik laat ben maar de trein had vertraging”. Een Nederlandse student zou dat gerust zeggen, maar geldt dat ook voor een student uit Italië of Engeland? Is er een verschil aan te duiden tussen de manier waarop Nederlandse, Engelse en Italiaanse studenten verzoeken dus en excuses maken? Aan de hand van de analysemethode van Blum-Kulka en Olshtain hebben wij onderzoek uitgevoerd met een interlanguage benadering. Blum-Kulka en Olshtain gebruiken in hun onderzoek de CCSARP (Cross Cultural Speech Act Realization Pattern) methode om de verzoeken te categoriseren in vormen van directheid.

Er blijkt weinig verschil te zitten in de manier waarop Engelse, Italiaanse en Nederlandse studenten een verzoek. Wel is er een opvallend verschil naar voren gekomen uit ons onderzoek, namelijk bij het gebruik van supportive moves. Engelse studenten gebruiken geen downgraders waar Nederlandse en Engelse studenten dit wel doen. Ook valt het op dat Engelse studenten sowieso het minst gebruik maken van supportive moves. In elke situatie zitten zij met hun percentage onder de Nederlandse en Italiaanse. Al met al lijkt het alsof er toch sprake is van een Europese studentencultuur waarin het gebruik van taalhandelingen sterk op elkaar lijkt.

Verontschuldigen

Reageer: