Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Auteur: ‘Anouk van Croesdijk’

Code-switching binnen Europa: de Erasmusgeneratie 2.0 aan het woord

Met het ontstaan van de zogenaamde Erasmusgeneratie 2.0, jongeren van Europese afkomst die steeds vaker en langer in het buitenland verblijven en daardoor een brede talenkennis opdoen, is er ook een toename van interculturele ontmoetingen waar te nemen. Die leveren op hun beurt weer bijzondere talige situaties op waarbij code-switching een interessant fenomeen is. In […]

Lees verder...