Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Auteur: ‘Lisane Renalda’

De website van de Europese Unie: Eenheid in Verscheidenheid?

De Europese Unie is een economisch en politiek partnerschap tussen landen met verschillende talen, met eigen historie en eigen cultuur. Op de officiële website van de EU wordt zowel basisinformatie als complexe informatie met betrekking tot het reilen en zeilen de Unie voor burgers uitgelegd. Burgers kunnen op de site informatie inwinnen in hun eigen taal. […]

Lees verder...