Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Een kind groeit maar één keer op …

Nederlandse en Spaanse overheidscampagnes gericht op alcoholpreventie onder jonAFBgeren.

 Pubers die een Bacardi Cola’tje drinken..? We kijken er in Nederland niet van op. In Spanje overigens ook niet; daar ligt de gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met alcoholgebruik op 13,6 jaar. Doordat over de effecten dat alcoholgebruik heeft op jonge, ontwikkelende mensen steeds meer bekend wordt, zijn steeds meer Europese landen in discussie gegaan over het verhogen van de minimumleeftijd. Sinds 1 januari 2014 j.l. heeft Nederland officieel de minimale, legale leeftijd voor het verstrekken en consumeren van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Aan de hand van de ‘NIX’ campagne is deze nieuwe wet volop in de aandacht gezet; je wordt er overal mee geconfronteerd. De toekomst zal moeten uitwijzen of deze wetswijziging het gewenste effect zal brengen.

 Gezien deze recente ontwikkelingen leek het ons interessant om contrastief tekstonderzoek binnen alcoholpreventie-campagnes uit te voeren. Ter vergelijking hebben wij Nederlandse en Spaanse reclameteksten, opgesteld door de overheid, naast elkaar gelegd en vergeleken aan de hand van drie dimensies van House (1996) – orientation towards self vs. orientation towards other,  directness vs. indirectness en explicitness vs. implicitness. We hebben deze teksten bestudeerd op eventuele patronen. Daarnaast hebben we de gevonden reclameteksten gecategoriseerd in twee groepen: teksten met een choquerende, waarschuwende functie en teksten met een informerende, educatieve functie. Naar onze verwachting waren de Nederlandse meer self en de Spaanse meer other gericht. Daarentegen veraste het ons, dat zowel de Nederlandse als de Spaanse teksten bijna evenredig meer direct en meer expliciet waren. Door middel van het testen van de dimensies binnen de twee groepen en hebben we kunnen concluderen, dat naast culturele, pragmatische verschillen tussen Nederlandse en Spaanse teksten, deze teksten ook functionele kenmerken vertonen die afhankelijk zijn van de categorisatie van de tekst.

Reageer: