Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Hoe horoscopen van Elle magazine in verschillende talen omgaan met directheid

Het blad Elle magazine is te koop in meer dan 65 landen over de hele wereld en dus veelvuldig gelezen door vrouwen. Wij waren nieuwsgierig naar de culturele en linguïstische verschillen tussen de daghoroscopen van de Engelse, Franse en Nederlandse versie. Deze verschillen wilden we blootleggen door middel van de dimensies die Juliane House heeft gepresenteerd in haar linguïstisch analysemodel voor cultuurvergelijkend tekstonderzoek. Vandaar we onze onderzoekvraag als volgt hebben opgesteld: Welke verschillen zijn er te ontdekken in de Franse, Engelse en Nederlandse horoscopen van de Elle aan de hand van de dimensies van House?

Het theoretisch kader dat geschetst werd, had betrekking op deze dimensies en dit gebruikten we als ankerpunt om onze interpretatie en uitleg van de verschillende teksten te geven. De contrastieve analyse werd uitgevoerd aan de hand van een door ons opgesteld analysemodel, waarmee de data werden geanalyseerd. Als voorbeelden van onze categorieën kan je  dan denken aan het tellen van het aantal keer gebiedende wijs dat per tekst voorkomt of het aantal eufemismen.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek waren dat er zeker verschillen te vinden waren tussen de drie gekozen versies, voornamelijk op het gebied van de eerste dimensie van House, namelijk directness vs. indirectness. Uit de manier van aanspreken in de Nederlandse versie kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse versie meer direct is dan de andere twee. De Nederlandse versie spreekt de lezer bijvoorbeeld vaak aan met zijn/haar sterrenbeeld, terwijl de Franse en Engelse versie de lezer indirect aanspreken. Verder worden er ook veel verschillende beleefdheidsvormen gebruikt qua werkwoordsvormen om een boodschap minder direct te laten overkomen. Dit was vooral het geval bij de Franse horoscoop.

elle

 

Reageer: