Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

I’m Lovin it

Blog interculturele communicatie Constantijn Ochse en Joost Eppink:

McDonalds’ cultuur

 

McDonalds is een grote voedselkeet die overal ter wereld en in vrijwel elke cultuur voorkomt. Ook zijn er in elke cultuur andere manieren waarop de McDonalds zich presenteert. Het is daarom interessant te kijken naar hoe de McDonalds zich presenteert in verschillende culturen. De organisatie van de McDonalds (dus de banen die aangeboden worden) zijn vrijwel overal hetzelfde, echter worden deze banen op een andere manier omschreven. Deze andere omschrijving voor exact dezelfde baan komt voort uit culturele verschillen tussen het in ons geval Engels en Nederlands. De vertaler/ maker van de functieomschrijving laat namelijk zijn eigen cultureel filter los op de tekst.  Onze onderzoeksvraag luidde dan ook: ’Wordt er een cultureel filter toegepast bij de functieomschrijvingen van banen in vacatures van de mc Donalds?’

Wij hebben getracht deze hoofdvraag te beantwoorden middels bestaande theorie over interculturele communicatie. Zo hebben wij de theorie van House en van Hofstede gebruikt om deze hoofdvraag te beantwoorden. House geeft allereerst vijf dimensies waarop culturen van elkaar kunnen verschillen. Wij hebben hiervan twee dimensies uitgekozen om zo de verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse functieomschrijving te toetsen. Deze twee dimensies waren ‘directness’ tegenover ‘indirectness’ en ‘self’ tegenover ‘other’. Landen die ‘directness’ gebruiken in hun taal laten niets aan het toeval over en zeggen precies wat ze bedoelen. Een voorbeeld is ‘doe het raam dicht’. Een voorbeeld van een indirecte taalhandeling is: ‘het tocht hier wel heel erg en wat staat dat raam ver open’. Als landen ‘self’ georiënteerd zijn refereert het onderwerp naar zichzelf in het antwoord. Een voorbeeld: ‘McDonalds helpt je bij promotie’. De vraag die je je bij dit voorbeeld stelt is: ‘wie helpt?’. Dat is in dit geval McDonalds dus ‘self’.  Als landen ‘other’ georiënteerd zijn verwijst het onderwerp naar de ander. Een voorbeeld: ‘ van welke baan wil je informatie hebben?’. De vraag die je je nu stelt is ‘wie wil?’. Het antwoord is ‘je’. Er wordt dus naar de ander verwezen en deze zin is dus ‘other’ georiënteerd.

Tabel 1. Aantal directe en indirecte zinnen in functieomschrijvingen van de mc Donalds
  Nederlandse functieomschrijving Engelse functieomschrijving
Vacacurevergelijking 1    
direct 14zinnen (66.67%) 14 zinnen (87.5%)
indirect: 7 zinnen (33.3%) 2 zinnen (12.5%)
Totaal: 21 zinnen (100%) 16 zinnen (100%)

 

Wat opviel is dat Engeland in de functieomschrijvingen veel directer was in zijn taalhandelingen dan het Nederlands. Dit is bij de eerste vacaturevergelijking, zie tabel 1, meteen al goed te zien. Wij hebben twee vacaturevergelijkingen onderzocht om op deze manier te kijken of de gevonden resultaten niet voortkwamen uit toeval, wat ook niet zo bleek te zijn. In de eerste Nederlandse functieomschrijving kan maar liefst 33.3% van de zinnen als ‘indirect’ gezien worden en in de eerste Engelse functieomschrijving is dit slechts 12,5%. Het resultaat van ons onderzoek is opvallend aangezien de Engelse cultuur door House, die de dimensies zelf gemaakt heeft,  als ‘indirect’ bestempeld

Reageer: