Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

In Rotterdam you ken!

Rotterdam heeft nooit te boek gestaan als echte toeristenstad, maar toch weten duizenden mensen uit binnen- en buitenland jaarlijks de weg naar de Havenstad te vinden. Voor informatie over de stad kunnen zij daarbij terecht op de website van Rotterdam, waar in verschillende talen alle bezienswaardigheden staan beschreven. Wij hebben deze website ook bezocht en ons vervolgens vooral geconcentreerd op de Nederlandse en Engelse versie van de tekst. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat als men rekening houdt met de cultuur van de desbetreffende taal de tekst waarschijnlijk hoger gewaardeerd wordt door de lezer. Met dit in het achterhoofd hebben wij bekeken of er verschillen waren tussen beide tekstversies op het gebied van aanspreekvorm. Wij hebben hierbij zowel gebruik gemaakt van de dimensies van House als Hofstede, waarbij het onze verwachting was dat beide talen op dit vlak amper van elkaar zouden verschillen. Dit bleek niet helemaal waar; bij beide talen waren de onderzoeksresultaten vrij variabel. Zo werd bijvoorbeeld bij beide versies het gebied ‘Westerkaatje Noord’ beschreven, alleen werd bij de Nederlandse versie gebruikt gemaakt van een korte en bondige beschrijving, terwijl men bij de Engelse versie vrij lang van stof was. Beide talen kwamen dus overeen, zoals wij voorspelden, maar dan alleen omdat bij beide talen uitingen zo verschillend waren.

ROTTERDAM

Reageer: