Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

“Kennis uit een boek vs. praktijk ervaring” Een onderzoek naar de verzoekstrategieën van tweedetaalverwervers.

 

liskdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Zou ik u iets mogen vragen? Als u tijd heeft, zou u mij dan een biertje kunnen geven?

Michael Agar, de grondlegger van de languaculture, stelt dat bij het leren van een tweede taal niet alleen de grammatica en het lexicon belangrijk zijn, maar dat juist het verband leggen tussen taal en cultuur noodzakelijk is. De veronderstelling die voorkomt uit deze interpretatie stelt dat de manier waarop een verzoek wordt gedaan verschilt per cultuur. In dit onderzoek naar verzoekstrategieën wordt gekeken in welk opzicht de interculturele competentie verschilt tussen Nederlandse die de languacultuur van Spanje hebben ervaren en Nederlandse die dat nog niet geheel hebben ervaren.
Le Pair (1997) stelt dat Nederlanders die Spaans als tweede taal leren hun Spaanse verzoeken vaak op een Nederlandse manier formuleren. Omdat taalverwering een individueel proces is, gaan wij ervan uit dat dit per individu verschilt. Daarom wordt in dit onderzoek gesteld dat tweedetaalverwervers die een langere tijd de languacultuur hebben ervaren beschikken over de mogelijkheid om verzoeken effectiever over te brengen dan tweedetaalverwervers die nog niet geheel de languacultuur hebben ervaren.
Gebaseerd op de resultaten kan geconcludeerd worden dat kennis van de Spaanse languacultuur geen invloed heeft op de pragmatische kennis van studenten die de Spaanse

Reageer: