Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2013-2014, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Samsung & Apple

Samsung en Apple: twee concurrenten met beiden een wereldwijde klantenkring, die beiden veel aandacht besteden aan het zo aantrekkelijk mogelijk aanprijzen hun producten. Wanneer je de Nederlandse en Engelse product-pagina’s vergelijkt valt op dat er niet altijd sprake is van een letterlijke vertaling. In ons onderzoek bekijken we of er een cultureel filter wordt toegepast op de productbeschrijvende teksten van Samsung en Apple voor de Nederlandse en Engelse pagina’s. Hierbij letten we speciaal op twee dimensies (naar House 1996), namelijk of er meer aandacht is voor het product of juist voor de klant, en ten tweede hoe direct klanten worden aangesproken (met name het gebruik van de gebiedende wijs).

Wat betreft de eerste dimensie gingen de Nederlandse en Engelse teksten ongeveer gelijk op. Wat de tweede dimensie (directheid) betreft, was er wel een groot verschil te vinden; De Engelse teksten vertoonden een veel sterkere voorkeur voor direct taalgebruik dan de Nederlandse teksten. Zo werd de Engelse zin “Plan a road trip” vertaald als “Stel, je wilt een lange rondreis uitstippelen”. Gezien het feit dat Nederlanders bekend staan als een direct volk is dit een behoorlijk opvallend resultaat!

 

Simon van der Lende & Nadine Oosterveer

 

Reageer: